Persoonlijke betrokkenheid

Therapie

Behandelaanbod

In de praktijk kun je terecht voor:

 • depressie, angst- en paniekklachten, emotieregulatieproblemen
 • (complexe) trauma, rouw- en verlieservaringen
 • relatie- en gezinsproblemen
 • problemen in het contact met anderen
 • identiteitsproblematiek
 • psychosomatische klachten
 • migratieproblemen

Er is een breed behandelaanbod bestaande uit:

 • Cognitieve gedragstherapie¹ waarbij gewerkt wordt aan de drie-eenheid 'denken', 'voelen' en 'doen'. Veranderingen in één werkt door in de anderen.
 • Als er sprake is van een trauma, dan is cognitieve gedragstherapie¹ en/of Eye Movement Desensitisation en Reprocessing (EMDR) ² een geschikte methode.
 • Of er wordt systeemtherapeutisch gewerkt om zo te begrijpen hoe het probleem is ontstaan, hoe de relaties onderling zijn, waar de krachtbronnen liggen en wie uit het steunend netwerk betrokken kan worden bij het herstelproces.
 • Ook kan Emotionally Focused Therapie (EFT) 4  ingezet worden.
 • Mindfulness.

Voor meer informatie over deze therapievormen, surf naar:

Werkwijze

De therapie start met een intake. In het eerste intakegesprek leer ik jou beter kennen, jouw persoonlijke achtergrond, de klachten die je hebt en wat je hulpvraag is. Vervolgens wordt samen gekeken wat de best passende therapievorm is. Als je hiermee akkoord bent stellen we samen een behandelplan op en maken we afspraken over de doelen, aantal sessies en evaluatiemomenten.
 
Mocht tijdens de intake of behandeltraject blijken dat ik jou niet de hulp kan bieden die jij nodig hebt dan zal ik dat bespreken en een passend advies geven.

Kwaliteit

Ik ben BIG-geregistreerd en lid van de beroepsverenigingen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en NVRG (Nederlandse Verenging voor Relatie- en Gezinstherapie). Ik volg met regelmaat bij- en nascholing, neem deel aan diverse intervisiegroepen en houd zo veel mogelijk de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied bij. Op deze manier blijf ik mezelf ontwikkelen en de kwaliteit van mijn behandelingen waarborgen.