Persoonlijke betrokkenheid

Kosten

Behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten, wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met de praktijk.

De zorgverzekeraar telt de activiteiten die plaatsvinden wel mee in de berekening van het eigen risico voor desbetreffende jaar.

De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (die zorgprestaties worden genoemd) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van elke maand. Op zo’n rekening kunnen dan

bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan.

Onverzekerde zorg:

Bij onverzekerde zorg, die buiten het Basispakket volgens de Zorgverzekeringswet valt, wordt een tarief per sessie berekend (NZa richtlijn). Het tarief per 1 januari 2024 voor individuele sessies is € 120,- (45 minuten directe tijd). Het tarief voor partnerrelatietherapie is € 145,- (60 minuten directe tijd). U krijgt dan de rekening toegestuurd.

Welke psychologische problemen vallen niet onder de vergoeding?

Behandeling van een aantal psychische aandoeningen zijn geschrapt uit het basispakket zoals: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieën; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen, rouwverwerking en aandoeningen die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-V).

Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan de aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.

No shows:

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, vallen niet onder de verzekerde zorg en worden bij u in rekening gebracht. Er wordt hierbij een tarief van € 60,- gehanteerd.