Psychologenpraktijk Westland

Gevestigd in
Gezondheidscentrum Dijkweg
Dijkweg 127
2675 AC Honselersdijk

Mirjam van der Maarel
T: 06 - 57182425
E: mirjam@psychologen-westland.nl

Arti Kewal
T: 06 - 12118918
E: arti@psychologen-westland.nl

Kosten


Tarieven en vergoedingen

Kinderen:

Sinds  2015 geldt de Wet op de Jeugdzorg waarbij behandelingen van jongeren beneden de 18 jaar door de gemeentes vergoed worden. Echter m.i.v. 1 januari 2020 hebben wij  geen contracten meer afgesloten met de gemeentes. Kinderen en jeugdigen kunnen nog wel  in onze praktijk terecht als:

a.   er een Persoons Gebonden Budget (PGB) is. Met een PGB kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener.  Om een PGB aan te vragen kunt u contact opnemen met het sociaal kernteam van uw gemeente.
 
b. de ouders zelf betalen. Het tarief per sessie bedraagt € 100  (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd.  NZa richtlijn).
   
Volwassenen:
 
c. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ), waarbij in de specialistische GGZ de meer complexe psychische problematiek wordt behandeld.
   
d. Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat psychologische hulpverlening vanuit de GBGGZ en de SGGZ ten laste komt van het met uw zorgverzekeraar overeengekomen eigen risico (wettelijk + eventueel vrijwillig deel). De verantwoordelijkheid om te onderzoeken welke vergoedingen en voorwaarden uw zorgverzekeraar stelt ligt geheel bij u zelf.
   
e. Er wordt niet gedeclareerd per behandelsessie, maar voor de gehele behandeling (ook wel product genoemd). Er geldt een vast tarief per product waarin alle behandeltijd is verrekend, zowel de directe tijd (face- to- face contact en e-mailcontact) als de indirecte tijd (verslaglegging).

In de Basis GGZ wordt onderscheid gemaakt tussen de producten Kort, Middel en Intensief. Welk product van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog en wordt met u besproken na de eerste zitting. Wettelijke richtlijnen bepalen de hoogte van de tarieven van de producten.
 

Producten Maximum tarief
Kort € 503,47
Middel € 853,38
Intensief € 1383,65
Onvolledig € 219,78
Chronisch € 1330,98
   
f. Bij onverzekerde zorg, die buiten het Basispakket volgens de Zorgverzekeringswet valt, wordt een tarief per sessie berekend. Dat tarief bedraagt €100  euro (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd.  NZa richtlijn).
 
g.  Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, vallen niet onder de verzekerde zorg en worden bij u in rekening gebracht. Wij hanteren hierbij een tarief van € 50,-
   
h. Welke psychologische problemen vallen wel onder de vergoeding en welke niet?
Behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten, wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met onze praktijk.
Behandeling van een aantal psychische aandoeningen zijn geschrapt uit het basispakket zoals: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieën; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen, rouwverwerking en aandoeningen die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-IV). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan de aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.

image/jpeg

image/jpeg