Psychologenpraktijk Westland

Gevestigd in
Gezondheidscentrum Dijkweg
Dijkweg 127
2675 AC Honselersdijk

Anja Seppen
T: 06 - 33872433
E: anja@psychologen-westland.nl

Mirjam van der Maarel
T: 06 - 57182425
E: mirjam@psychologen-westland.nl

Arti Kewal
T: 06 - 12118918
E: arti@psychologen-westland.nl

Kosten


Tarieven en vergoedingen

1.   Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ), waarbij in de specialistische GGZ de meer complexe psychische problematiek wordt behandeld .
Psychologen Praktijk Westland biedt zowel behandelingen in de GBGGZ (Anja, Mirjam en Arti) als in de SGGZ (Mirjam en Arti). Mirjam en Arti zijn voor de BGGZ én SGGZ aangesloten bij 1NP. (www.1np.nl)
   
2. Er wordt niet gedeclareerd per behandelsessie, maar voor de gehele behandeling (ook wel product genoemd)
Er geldt een vast tarief per product waarin alle behandeltijd is verrekend, zowel de directe tijd (face- to- face contact en e-mailcontact) als de indirecte tijd (verslaglegging).
 
Wat zijn de producten binnen de Generalistische Basis GGZ ( GBGGZ)?
In de GBGGZ wordt onderscheid gemaakt tussen de producten Kort, Middel en Intensief.
Welk product van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog en wordt met u besproken na de eerste zitting. Wettelijke richtlijnen bepalen de hoogte van de tarieven van de producten.
   
3.
Producten Maximum tarief
Kort € 453,79
Middel € 773,19
Intensief € 1.212,41
Transitieprestatie    € 185,22
   
4. Vergoedingen
Psychologen Praktijk Westland heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dit geeft recht op volledige vergoeding van de behandeling vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met onze praktijk, is de Standaard prijslijst GBGGZ van toepassing. U krijgt dan een factuur thuisgestuurd die u eerst zelf moet betalen. Vaak krijgt u dan een gedeelte van de kosten vergoed. U kunt van te voren bij uw zorgverzekeraar vragen hoeveel dat zal zijn. Bij onverzekerde zorg, die buiten het Basispakket volgens de Zorgverzekeringswet valt, wordt een tarief per sessie berekend. Dat tarief bedraagt 85 euro (45 minuten gesprekstijd).
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, vallen niet onder de verzekerde zorg en worden bij u in rekening gebracht.

NB: Houd er rekening mee dat psychologische hulpverlening vanuit de GBGGZ en de SGGZ ten laste komt van het met uw zorgverzekeraar overeengekomen eigen risico (wettelijk + eventueel vrijwillig deel).

De verantwoordelijkheid om te onderzoeken welke vergoedingen en voorwaarden uw zorgverzekeraar stelt ligt geheel bij u zelf!
   
5.  Welke psychologische problemen vallen wel onder de vergoeding en welke niet?
Behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten, wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met onze praktijk.
Behandeling van een aantal psychische aandoeningen zijn geschrapt uit het basispakket zoals: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieën; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen, rouwverwerking en aandoeningen die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-IV). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan de aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.
   
6. Wat kunt u van te voren regelen?
Een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist is noodzakelijk om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Deze verwijsbrief dient u in het eerste gesprek te overleggen aan uw psycholoog. 

 

Kosten voor kinderen


Sinds 01-01-2015 geldt de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Behandelingen vanuit Psychologen Praktijk Westland van jongeren beneden de 18 jaar, worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente.

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende gemeenten: Middendelfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft.
Met een verwijsbrief van de huisarts of het gemeentelijke wijk / zorgteam wordt de behandeling van uw kind betaald door de gemeente. In de verwijzing moet staan naar welke vorm van GGZ wordt verwezen: Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ) en dat er sprake is van een (vermoedelijke) psychische aandoening (DSM IV).
 

 

 

image/jpeg

image/jpeg